3/4/2023 UMHB Men’s Basketball vs ETBU

3/3/2023 UMHB Men’s Basketball vs Schreiner University

2/11/2023 UMHB Men’s Basketball vs University of the Ozarks

2/11/2023 UMHB Women’s Basketball vs University of the Ozarks

1/14/2023 UMHB Men’s Basketball vs McMurry

1/14/2023 UMHB Women’s Basketball vs McMurry

1/2/2023 UMHB Women’s Basketball vs UC Santa Cruz

12/17/2022 UMHB Men’s Basketball vs Sul Ross

12/17/2022 UMHB Women’s Basketball vs Sul Ross